Wat is Betaald educatief verlof?

Het betaald educatief verlof is een vorm van verlof dat wordt toegekend aan werknemers uit de privé-sector om een erkende opleiding te volgen. Op deze manier kan de werknemer afwezig zijn op het werk voor vb. het  volgen van de lessen, examens, etc. met behoud van het normale loon.

De werkgever kan een financiële tegemoetkoming bekomen van de federale overheid om zijn werknemers tijdens de arbeidsuren een opleiding te laten volgen.

Welke opleidingen?

 • De beroepsopleidingen: een brede waaier van technische en professionele opleidingen.
 • De opleiding hoeft niet noodzakelijk verband te houden met uw beroep.
 • De opleiding moet minstens 32 uren per jaar duren, dit gaat over effectieve aanwezigheidsmomenten in de school.

Controleer voor u zich inschrijft altijd of uw opleiding wel degelijk recht geeft op betaald educatief verlof, om achteraf moeilijkheden te vermijden.

Opname Betaald Educatief Verlof

De opname van Betaald Educatief Verlof wordt gebruikt voor:

 • het bijwonen van de lessen die samenvallen met de werkuren;
 • te studeren of taken te maken voor de opleiding
 • BEV wordt pas toegekend na overleg en goedkeuring van de dienst.
 • het maximale aantal verlofuren per jaar is vastgesteld per opleiding.
 • het opnemen van betaald educatief verlof is periodegebonden. Het verlof kan opgenomen worden vanaf de start van de opleiding tot de laatste dag van de opleiding.

Let op: Wanneer je meer dan 10% van de opleidingsuren ongewettigd afwezig bent, verlies je het recht op BEV! 

Welke documenten doorgeven aan de personeelsdienst?

Vooraleer u betaald educatief verlof kan opnemen moet je als werknemer enkele documenten in orde brengen:

 • Vraag aan de opleidingsinstelling een 'getuigschrift van inschrijving', bezorg dit aan de personeelsdienst voor 31 oktober van het opleidingsjaar.
 • Ingeschreven na 31 oktober? Breng de werkgever binnen de 15 dagen na inschrijving op de hoogte.
 • Bezorg de personeelsdienst steeds de originele 'getuigschriften van nauwgezetheid', waarmee u aantoont dat u op regelmatige basis aanwezig was voor de opleiding

Wat te doen bij afwezigheid of stopzetten studies?

Ben je ziek?
Bezorg dan zowel ons als de opleidingsinstelling een ziekteattest. Dit zorgt voor een gewettigde afwezigheid.
Zonder attest wordt dit door de opleidingsinstelling beschouwd als onwettig afwezig.
Zowel de gewettigde als ongewettigde afwezigheden staan op het getuigschrift van nauwgezetheid.

Is de studie toch niets voor jou en beslis je ermee te stoppen?
Breng dan zeker de dienst alsook de personeelsdienst op de hoogte. De documenten die je tot dan hebt verkregen van de opleidingsinstelling, dienen nog steeds aan de werkgever bezorgd te worden.