De vzw MSSZ is eind 1989, kort na de verhuis naar de nieuwe locatie, werkzaam geworden. Een raamakkoord werd afgesloten tussen het ziekenhuis en de artsen.

Eén jaar later, in 1990, werden de eerste personeelsleden aangeworven.
Op 1 juli 1998 werd de vzw uitgebreid met de artsen van Wetteren en enkele jaren later, op 1 januari 2001, volgen de artsen van Geraardsbergen.

De vzw Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis is sindsdien werkzaam op de drie campussen: Aalst, Geraardsbergen en Wetteren. De huidige leiding berust op de raad van bestuur, bestaande uit 13 artsen (9 artsen van de campus Aalst – 3 artsen van de campus Geraardsbergen – 1 artsen van de campus Wetteren).