Heb je een ongeval op de werkvloer of op weg van of naar het werk? Heb je een prikongeval gehad? Dan gaat het hier over een arbeidsongeval.

Als je een arbeidsongeval hebt, hoe onbeduidend dit ook is, dient u onmiddellijk het diensthoofd en de personeelsdienst te verwittigen. 
Het slachtoffer is verplicht een ongevallenfiche en een geneeskundig getuigschrift aan ons te bezorgen.
Het geneeskundig getuigschrift dient ingevuld te worden door de behandelende spoedarts of door de op de campus aanwezige arts (Campus Wetteren).
Beide documenten dienen zo snel als mogelijk aan de personeelsdienst worden bezorgd.

Op Iprova (te bereiken via ASZnet) kunt u de nodige documenten terug vinden.

 

Wij als werkgever beschikken over een termijn van 8 dagen vanaf de dag na het ongeval om het arbeidsongeval aan te geven.

In geval van arbeidsongeschiktheid zal het slachtoffer de dienst op de hoogte brengen van de ongeschiktheid en van de datum waarop hij het werk vermoedelijk kan hervatten.